top of page

DAVET

Değerli Okuma Dostu,

 

Okuma Kültürü Derneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Merkezi ve Finlandiya Büyükelçiliği iş birliği ile “Resimli Çocuk Kitapları Sempozyumu: Yazarken-Çizerken-Okurken” ve “Resimli Çocuk Kitaplarından İllüstrasyonlar Sergisi: İlk Adım” 4-14 Kasım 2022 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecektir.

 

Sempozyumda 4 Kasım 2022 Cuma günü, çocuk, okuma, resimli kitap illüstrasyonu konularında konferanslar ve paneller yer alacaktır.

 

5 Kasım 2022 Cumartesi günü çocuk kitapları illüstrasyonlarının yaratılma süreçlerini birlikte gözden geçirmek ve tartışmak üzere iki atölye düzenlenecektir.

 

Sempozyum 4-14 Kasım 2022 tarihleri arasında konferans salonu fuayesinde 0-6 yaş grubu için resimli çocuk kitaplarının illüstrasyonlarından örneklerle ve kitapların kapakları ile oluşturulan bir sergiye ev sahipliği yapacaktır.

 

Etkinliğimize illüstratörler, tasarımcılar, çocuk kitapları yazarları, çizerleri, anaokulu öğretmenleri, kütüphaneciler, ebeveynler, eğitimciler, ilgili alan uzmanları, akademisyenler ile çocuk kitapları sevenler ve okuma dostları davetlidir.

Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Konferans Salonu, Ankara’da buluşmak dileğiyle.

 

Sevgi ve Saygılarımızla,

 

Dr. Nur OTARAN

Okuma Kültürü Derneği

PROGRAM

Resimli Çocuk Kitapları Sempozyumu:
Yazarken-Çizerken-Okurken

4 Kasım 2022 Cuma - ATAUM

09:30-09:45

Açılış Konuşmaları

Dr. Nur OTARAN

Okuma Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

Janne LESKINEN

Finlandiya Büyükelçiliği İkinci Katibi

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Ankara Üniversitesi Rektörü

09:45-10:15 Ana Konuşmacı

Bilişteki Sıcak İzler

Prof. Dr. Ferhunde ÖKTEM

10:15-10:45 Ana Konuşmacı

Niçin Nitelikli Kitap?

Prof. Dr. Sedat SEVER

10:45-11:00

Çay Arası

-

11:00-13:00 Panel 1

Basılı ve Dijital Çocuk Kitaplarındaki Görsellerin Değerlendirilmesi

Prof Dr. Ayşe Çakır İLHAN 

(Oturum Başkanı)

 

Çocuk Kitaplarında Resim Gerekli mi?

Ferit AVCI

 

Çizer Olma Süreci

Serap DELİORMAN

 

Digital/Hareketli Kitaplar:

Finlandiya Örnekleri

Hanna JÄRVENPÄÄ

13:00-13:30

Ara

-

13:30-15:15 Panel 2

Birlikte Kitap Okumak

Melda YENERİM 

(Oturum Başkanı)

 

Niçin Çocuk Edebiyatı?

Prof. Dr. Canan ASLAN

 

Dokunsal Resimlemeli Kitaplar

Doç Dr. Erol ÇİTCİ

 

Birlikte Nasıl Okuyoruz?

Gülcihan ÇEVİK

15:15-15:30

Kapanış

-

Resimli Çocuk Kitapları
Atölye Çalışmaları

5 Kasım 2022 Cumartesi - ATAUM

Atölye 1
Dijital Çocuk Kitaplarında Yeni Resimleme Eğilimleri

Prof. Dr. Serdar TUNA

(Moderatör)

Doç. Dr. Murat KARA 

Elektronik Çocuk Kitaplarında Etkileşimliliğin Gelişim Süreci

Arş. Gör. Gökçen Çelik ÖZBAHÇE

Yeni Bir Biçim Olarak Dijital Hareketli Çocuk Kitapları

5 Kasım 2022 Cumartesi

Saat: 10:30-12:30

Atölye 2
Resimli Çocuk Kitaplarında Şablon Kültür

Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ

5 Kasım 2022 Cumartesi

Saat: 13:30-14:30

Resimli Çocuk Kitaplarından İllüstrasyonlar Sergisi: İlk Adım

4-14 Kasım 2022 - ATAUM Fuaye

bottom of page